Contact Info

Gènesi d’un homenatge

Publicat a l’opuscle «Una vida dedicada al dret», en ocasió de l’homenatge Centenari, pàgines 22-23. L’estiu de 1998 un petit nucli de professionals del dret amb despatx obert a Tàrrega vàrem gestar, d’una manera informal i amical, la idea d’organitzar un acte d’homenatge al Dr. Ramon Maria Roca Sastre, en ocasió del centenari del seu […]

El segle de la llum

Publicat a la revista Culturàlia, número 14, Tàrrega, gener 2000. És de suposar que els qui l’any 1900 es trobaven en la plenitud de vida observaren la frontera entre el segle que moria i el nou que s’anunciava –i que començaria, deixem-nos de polèmiques resoltes, el 1901– amb una curiositat semblant a la que ara […]

Història i notariat

Publicat a la revista Àpoca. Butlletí català d’informació notarial, número 1, gener 1995, pàgines 17-18. La memòria és una de les etiquetes que la vox populi, en el nostre sistema, atribueix als notaris. I és cert que sense que hàgim de sentir-nos posseïdors privilegiats de cap facultat – que, en tot cas, compartim amb altra […]

Normes de comunitat aplicables a les divisions horitzontals tombades (habitatges adossats)

Publicat a la revista ÀPOCA. Butlletí català d’informació notarial, número 25, primavera 2004, pàgines 15 a 20. Aquest formulari formava part del conjunt de documents aplegats amb el nom de Formularis de documents notarials en català, amb notes jurídiques i lingüístiques preparats pel notari Joan Bernà i Xirgo i l’advocada Antònia Forrellad i Bracons.   […]

Regal de Nadal i cap d’any

Publicat al diari El Punt Avui, secció Opinió, el 24 de desembre de 2010, pàgina 24.   Cada any s’acomiada amb el desig repetit, col·lectiu, terminal, d’engendrar un any novell saludable, benèvol, feliç. La mort se celebra. La mort se celebra perquè es manifesta la vida. L’agonia nocturna i darrera, de l’any que s’immola, embarassa […]

L’humanisme de Lluís Roca-Sastre

Publicat al diari El Periódico de Catalunya, secció la Càbala, el 21 de juliol de 2000. Si l’any 1999 es va significar jurídicament pel centenari de Ramon Maria Roca Sastre, el primer jurista català del segle, amb homenatges emotius i sincers, enguany s’acaba de produir, el 14 de juliol, el traspàs del seu fill, Lluís […]

Die Vincke Familie (1826), de Carl Joseph Haas

Les reserves i la troncalitat hereditàries

Publicat al diari El Punt, secció Opinió, 13 de juny de 2009. El Codi de Successions català de 10 de juliol de 2008, vigent des de l’1 de gener de 2009, culmina el procés de supressió de dues institucions seculars, en establir a l’article 411-8 que «els béns adquirits per títol successori o per donació […]

Els arxius notarials

Publicat a la revista Àpoca. Butlletí català d’informació notarial, número 3, estiu 1995, pàgines 43-44.  Gener Gonzalvo i Bou (7 de juliol de 1958 – 24 de gener de 2017) Historiador i director de l’Arxiu Comarcal de l’Urgell (1986-2004) Catalunya és un país privilegiat, per la gran quantitat de documentació històrica que ens ha arribat […]

La substitució vulgar en Dret català. Supòsits d’incapacitat i d’impossibilitat en l’instituït, i entre aquests el de la mort no simultània de testador i substituït en ocasió d’un mateix sinistre

Publicat a: Àpoca. Butlletí Català d’Informació Notarial, núm. 24 (tardor 2003), pàgs. 33-40 i també a Homenatge al jurista Josep Puig Brutau, col·lecció Iuris Privati Tantum, Fundació Roca Sastre-UNED, Cervera, 2003, pàgs. 85-93. I.- Presentació del tema. Naturalesa jurídica La remembrança de la destacadíssima obra d’un civilista clàssic com Puig Brutau, que homenatgem en aquest […]